Dış Ticaret

Dış Ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılarımıza müşavirlik hizmeti veren Gümrük Müşavirliği ülkemizde kanunla kurulmuş ilk meslektir. 1909 yılından beri Türk Ticaret hayatında bulunan ve müşterilerine gümrükleme ve lojistik hizmetleri yanında, danışmanlık hizmeti veren, dış ticaretin her aşamasında görev alan ve dış ticaret sektörüne yön veren Gümrük Müşavirleri, Türkiye genelinde Gümrük İdarelerinde işlem gören beyannamelerin % 85'ini takip etmektedirler.

Gümrük Müşavirleri dış ticaret işlemlerinde bilgisine başvurulan, ülke sanayi, ithalat ve ihracatına sunulan gümrük hizmetlerinin kalitesini yükselten, sanayici, ithalatçı, ihracatçı ve Gümrük İdaresi ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılan mesleki disiplin ve saygınlığına önem veren meslek mensupları olarak faaliyet göstermektedir.

Ülkemiz Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı ile yürürlükte olan 100'ü aşkın kanun, kararname, yönetmelik, tebliğ ve uluslararası anlaşmayı düzenli olarak takip eden, geniş mevzuat bilgisini sınavla ve mesleki birikimle ispatlayan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile mali ve kişisel cezai sorumlulukları arttırılan Gümrük Müşavirleri, mesleklerinin gereklerini dürüstlük ve güven ilkeleri ışığında yapmaktadır.

Gümrük Müsteşarlığımızın modernizasyon çalışmaları neticesinde, Gümrük İdarelerinin büyük bir çoğunluğunda beyannameler bilgisayar ortamında hazırlanmakta ve izlenmektedir. Gümrük Müşavirleri ve şirketleri, Gümrük İdarelerinde müşterilerinin işlemlerini yapabilmek üzere bağlı bulundukları bölgelerindeki Gümrük Müşavirleri Derneklerine üye olmak zorundadırlar.

4458 sayılı Gümrük Kanunun yürürlüğe girmesi ve Avrupa Topluluğu ile yapılan malların serbest dolaşımı anlaşması ile birlikte, gümrük hizmetlerinin daha süratli olarak yapılması ve müşterilerin herhangi bir mağduriyete uğramaması ancak bu mesleğe uzun yıllarını vermiş, yeterli bilgi birikime sahip ve en önemlisi mesleğine saygılı Gümrük Müşavirleri tarafından yapılmalıdır. Faydalı Linkler bölümünde Gümrük Müşavirleri Dernekleri'nin adreslerine ulaşabilirsiniz. TBMM'de "Gümrük Müşavirleri Odası"  tasarısı onaylandıktan sonra mesleki birliktelik ve bütünlük sağlanacaktır.

Değişen ve gelişen dünyamızda Gümrük Müşavirleri ve şirketleri daha önemli konuma gelmektedirler. Bu nedenle Gümrük Müşavirleri; sanayici, ithalatçı ve ihracatçı firmalarımızın dış ticaretle ilgili her türlü danışmanlık ve hizmetlerini karşılıklı güven ve dürüstlük ilkesi ile yerine getirmeye çalışmalıdırlar.

Web sayfamızda müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin faydalanabileceği gümrük, dış ticaret ve kambiyo bilgilerini Uygulamalar bölümünde bulabilirsiniz.

Tüm Hakkı Saklıdır © 2015 - Birkan Gümrük Müşavirliği
KEOPS BİLİŞİM